Projekty

Od 1.5.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Hellichova -Šablony IV OPJAK “ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0006538, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a vzdělávání pracovníků. Celková výše podpory činí 585 161,- Kč.
ke stažení zde : Šablony IV OPJAK 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) II Praha 1
ke stažení zdehttp://www.skolanasbavi.eu

Projekt “ Zelená škola  “ ke stažení zde: zelena_skola

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Mateřská školka Hellichova je umístěna v Seminářské zahradě na úpatí Petřínských sadů, v klidné městské části v centru Prahy 1 a v blízkosti lanové dráhy. U mateřské školy je velká zahrada umožňující pohybové aktivity (míčové hry, jízda na koloběžce, letní brodítko).

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku na mladší a starší. Snažíme se o co nejpřirozenější sociální prostředí, v němž mohou děti nalézt dostatek prostoru pro seberealizaci. Vytváříme předpoklady pro pozdější vzdělávání a přípravu na vstup do ZŠ.