2. třída SLŮŇATA

Děti 4. – 5. leté

2. třída SLŮŇATA

Metodami a formou práce navazuje na 1. třídu, důraz je opět kladen na prožitkové učení. Vzdělávací nabídka je přizpůsobena vývojovým a individuálním zvláštnostem dětí. Večerníček je hlavní pohádkovou bytostí třídy Slůňat.

Třída se nachází v 1. patře. Interiér třídy je uzpůsoben dětem dané věkové skupiny.

V přízemí je tělocvična s možností využití sportovního náčiní. V 1. patře je také šatna, umývárna s WC a sprchovým koutem.

Děti učí a pečují o ně:

paní učitelky:

Mgr. Alena Musilová
Mája Šporclová

náš čtecí dědeček:

Ivan Biel
– přichází číst
dětem každou středu

Denní režim

schedule_01
 • <span class="lte-header lte-h6"> 7.00 - 8.45 </span>
  7.00 - 8.45 Ranní hry
 • <span class="lte-header lte-h6">  8.45 - 9.00     </span>
  8.45 - 9.00 Ranní cvičení, hygiena
 • <span class="lte-header lte-h6"> 9.00 </span>
  9.00 KAŽDÝ ČTVRTEK CHODÍ 2. TŘÍDA DO TĚLOCVIČNY.
  Cvičení začíná v 9 hodin a děti chodí ve vhodném oblečení.
 • <span class="lte-header lte-h6"> 9.00 -  9.20   </span>
  9.00 - 9.20 Svačina
 • <span class="lte-header lte-h6"> 9.20 - 10.00  </span>
  9.20 - 10.00 Vzdělávací činnosti (hudební, výtvarné, rozumové, jazykové, příprava na odchod ven)
 • <span class="lte-header lte-h6"> 10.00 - 12.00    </span>
  10.00 - 12.00 Pobyt venku
schedule_02
 • <span class="lte-header lte-h6"> 12.10 - 12.40   </span>
  12.10 - 12.40 Oběd
 • <span class="lte-header lte-h6"> 12.40 - 13.00    </span>
  12.40 - 13.00 Odchod domů, příprava na odpočinek
 • <span class="lte-header lte-h6"> 13.00 - 14.30   </span>
  13.00 - 14.30 Odpočinek, poslech pohádky
 • <span class="lte-header lte-h6"> 14.30 - 15.00    </span>
  14.30 - 15.00 Odpolední cvičení, svačina

schedule_03
 • <span class="lte-header lte-h6"> 15.00 - 17.30    </span>
  15.00 - 17.30 Zájmové činnosti, opakovací chvilky, pobyt venku
  Odchod domů