3. třída TYGŘÍCI

Děti 3. – 4. leté

3. třída TYGŘÍCI

Metodami a formou práce navazují pedagogové na 1. a 2. třídu. Cíleně zaměřují vzdělávací nabídku k dosažení klíčových kompetencí pro nástup dítěte do základní školy (schopnost sebevyjádření, samostatné rozhodování, rozvoj grafomotoriky, logického myšlení, samostatnosti). Děti provází pohádkové bytosti, které jsou jim velmi blízké a již chodí do základní školy. Jsou jimi “Mach a Šebestová“. 

 

Třída se nachází ve 2. patře. Interiér třídy je uzpůsoben dětem dané věkové skupiny. Třída je vybavena hračkami a vzdělávacími pomůckami určenými pro tuto věkovou skupinu, nachází se zde velkoplošný dotykový displej, který má všestranné využití. Okna jsou vybavena žaluziemi. Třída má instalovánu klimatizaci. 

V přízemí je tělocvična s možností využití sportovního náčiní, kterou třída a pedagogové navštěvují dle harmonogramu. Šatna je také v přízemí.

Děti učí a pečují o ně:

paní učitelky:

Pavlína Grosmanová
Lenka Birhanzlová

naše čtecí babička:

Jarmila Beranová
-chodí číst
dětem každý čtvrtek

Denní režim

schedule_01
 • <span class="lte-header lte-h6"> 7.00 - 8.45 </span>
  7.00 - 8.45 Ranní hry
 • <span class="lte-header lte-h6">  8.45 - 9.00     </span>
  8.45 - 9.00 Ranní cvičení, hygiena
 • <span class="lte-header lte-h6"> 9.00 </span>
  9.00 KAŽDÉ ÚTERÝ CHODÍ 3. TŘÍDA DO TĚLOCVIČNY.
  Cvičení začíná v 9 hodin a děti chodí ve vhodném oblečení.
 • <span class="lte-header lte-h6"> 9.00 -  9.20   </span>
  9.00 - 9.20 Svačina
 • <span class="lte-header lte-h6"> 9.20 - 10.00  </span>
  9.20 - 10.00 Vzdělávací činnosti (hudební, výtvarné, rozumové, jazykové, příprava na odchod ven)
 • <span class="lte-header lte-h6"> 10.00 - 12.00    </span>
  10.00 - 12.00 Pobyt venku
schedule_02
 • <span class="lte-header lte-h6"> 12.10 - 12.40   </span>
  12.10 - 12.40 Oběd
 • <span class="lte-header lte-h6"> 12.40 - 13.00    </span>
  12.40 - 13.00 Odchod domů, příprava na odpočinek
 • <span class="lte-header lte-h6"> 13.00 - 14.30   </span>
  13.00 - 14.30 Odpočinek, poslech pohádky
 • <span class="lte-header lte-h6"> 14.30 - 15.00    </span>
  14.30 - 15.00 Odpolední cvičení, svačina

schedule_03
 • <span class="lte-header lte-h6"> 15.00 - 17.30    </span>
  15.00 - 17.30 Zájmové činnosti, opakovací chvilky, pobyt venku
  Odchod domů