Nadstandardní aktivity

Nadstandardní aktivity – kroužky

Nadstandardní aktivity probíhají v odpoledních hodinách. Nejsou součástí vzdělávacího programu školy. Z velké části jsou určené prioritně pro děti v povinném předškolním roce.

children-with-their-hands-up
medium-shot-kids-singing-together-sunday-school

Dramatický kroužek

Dramatická výchova cíleně u dětí rozvíjí tvořivost, představivost a fantazii. Kroužek vede zkušená paní učitelka naší školy. Děti se prostřednictvím hry učí vyjadřovat vlastní prožitky.

Tvořivá dramatika vede děti k sebepoznání. Cílem lekce není vytvoření divadelního představení, ale podpora celostního rozvoje dítěte, především v oblastech komunikace a spolupráce.