Adaptační program

Adaptace nově přijatých dětí

Adaptační program je určen pro nově příchozí děti, pro které je nástup do mateřské školy (dále MŠ) velkou změnou. Postupná adaptace zajistí bezproblémový a co nejméně stresující přechod dětí z rodinného prostředí do MŠ. Podstata spočívá v postupném prodlužování docházky dítěte do mateřské školy. Zpočátku pobývá dítě v MŠ pouze pár hodin, později se zúčastní vycházky, postupně zůstává na oběd, až nakonec zůstává v MŠ i spát a pobývá zde až do odpoledních hodin. Adaptační program je přizpůsoben potřebám dětí a možnostem rodičů.