1. třída ŽELVIČKY

Děti 3. – 4. leté

1. třída ŽELVIČKY

Děti v této třídě jsou nově přijaté, důraz je kladen na adaptaci, zvládání sebeobsluhy, rozvoj řeči. Učitelé kladou důraz na učení nápodobou, prožitkové učení, mají individuální přístup k dětem a pracují s nimi ve skupinách. V této třídě děti provází postavička „Krtečka“.

Třída je umístěna v 1. patře. Interiér třídy je uzpůsoben dětem nejmladší věkové skupiny. Okna jsou vybavena žaluziemi. Třída má instalovánu klimatizaci. 

V přízemí je tělocvična s možností využití sportovního náčiní.  V 1. patře je také šatna, umývárna s WC a sprchovým koutem.

Děti učí a pečují o ně:

paní učitelky:

Bc. Kateřina Střeštíková
Markéta Přikrylová

asistentka pedagoga:

Bc. Andrea Vyhnalíková

školní asistentka:

Mgr. Jitka Jiranová

naše čtecí babička:

Jana Tomsová
– přichází číst dětem každou středu

Denní režim

schedule_01
 • <span class="lte-header lte-h6"> 7.00 - 8.45 </span>
  7.00 - 8.45 Ranní hry
 • <span class="lte-header lte-h6">  8.45 - 9.00     </span>
  8.45 - 9.00 Ranní cvičení, hygiena
 • <span class="lte-header lte-h6"> 9.00 </span>
  9.00 KAŽDOU STŘEDU CHODÍ 1. TŘÍDA DO TĚLOCVIČNY.
  Cvičení začíná v 9 hodin a děti chodí ve vhodném oblečení.
 • <span class="lte-header lte-h6"> 9.00 -  9.20   </span>
  9.00 - 9.20 Svačina
 • <span class="lte-header lte-h6"> 9.20 - 10.00  </span>
  9.20 - 10.00 Vzdělávací činnosti (hudební, výtvarné, rozumové, jazykové, příprava na odchod ven)
 • <span class="lte-header lte-h6"> 10.00 - 12.00    </span>
  10.00 - 12.00 Pobyt venku
schedule_02
 • <span class="lte-header lte-h6"> 12.10 - 12.40   </span>
  12.10 - 12.40 Oběd
 • <span class="lte-header lte-h6"> 12.40 - 13.00    </span>
  12.40 - 13.00 Odchod domů, příprava na odpočinek
 • <span class="lte-header lte-h6"> 13.00 - 14.30   </span>
  13.00 - 14.30 Odpočinek, poslech pohádky
 • <span class="lte-header lte-h6"> 14.30 - 15.00    </span>
  14.30 - 15.00 Odpolední cvičení, svačina

schedule_03
 • <span class="lte-header lte-h6"> 15.00 - 17.30    </span>
  15.00 - 17.30 Zájmové činnosti, opakovací chvilky, pobyt venku
  Odchod domů