Pravidelné akce

Spolupráce se základní školou

Před nástupem do školy chodíme s dětmi na návštěvu do ZŠ Karmelitská. Zde v 1. třídě pozorují výuku svých kamarádů, kteří dříve chodili k nám do školky.

Děti mají možnost ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 1 podstoupit testy školní zralosti a jejich rodiče se podle výsledků mohou rozhodnout o vhodném termínu nástupu do ZŠ. Testy probíhají přímo v MŠ.

378
20220617_082455

Tématické besídky pro rodiče

Děti za pomoci třídních učitelek připravují nejrůznější tématické besídky pro rodiče – např. mikulášskou, předvánoční (vánoční posezení u stromečku s rodiči). Děti zpívají, přednáší a tančí. Společně s rodiči si zazpívají koledy.

Školní tematické výlety

V květnu jezdíme s dětmi na různé tematické výlety.

20220614_101009
zahrada

Škola v přírodě

Škola jezdí na jaře do Čestic u Strakonic. Vlastníkem objektu je Městská část Praha 1. Pobyt je devítidenní, cena cca 2 000Kč.

Pobyt je určen pro děti od 5 let, vyjíždí 20 dětí.

Škola v Česticích má své vlastní zaměstnance, denní i noční vychovatelky a zdravotníka. Rodiče nemusí mít starosti o péči o jejich děti. Čestice se nacházejí v jihočeském kraji, v podhůří Šumavy. Od Strakonic jsou vzdáleny 15 km. V okolí vesnice je pěkné zachovalé přírodní prostředí, především dostatek lesů. Terén je kopcovitý. Je zde mnoho možností k delším okruhovým vycházkám. Hned za školou v malém lesíku na Kalvárii stojí zajímavé poutní místo. Vesnice leží v nadmořské výšce 600 m.

Kulturní programy dle nabídky (divadla,koncetry)

  • Velikonoční pomlázka
  • Oslava svátku „Denmatek“
  • Oslava svátku MDD 16
20220614_101009
20220617_081113

Rozloučení se školáky

Slavnostní pasování na školáky a pokládání památečních kamenů děti, které odchází do základní školy